HWwonen

Wijkspreekuur

06 december 2017

Op dinsdag 12 december wordt voor de laatste keer dit jaar het wijkspreekuur van de Zeeheldenwijk, het Centrum en Oosterse Gorzen gehouden.

Met de wijkspreekuren geven de organisaties alle bewoners van de Zeeheldenwijk, het Centrum en de Oosterse Gorzen maandelijks de gelegenheid om hun vragen of advies over de wijk te vragen.

Op deze avonden zijn de volgende organisaties aanwezig om u te woord te staan:
Politie (wijkagent Marco Vonk), Welzijn Hoeksche Waard, HW Wonen, Buurtpreventie en Gemeente Oud-Beijerland.

Wijkspreekuren 2018
Het wijkspreekuur wordt gehouden elke 1e dinsdag van de maand m.u.v. feestdagen. De data voor 2018 zijn al bekend. Dit zijn: 9 januari (Nieuwjaarsborrel), 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december.

Locatie
Post 21 (voormalig postkantoor)
Karel Doormanstraat 21, Oud-Beijerland

Tijd
19.30 - 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

Wilt u meer informatie?
Mail dan naar zeeheldenwijkobl@gmail.com.