HWwonen

Hoe presteerden wij in 2016?

10 juli 2017

U vindt het terug in ons jaarverslag. Lees verder...

Ons jaarverslag over 2016 is gepubliceerd. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden op onze speciale jaarverslag website.

Jaarverslag website
Net als voorgaande jaren is er een online versie van het jaarverslag gemaakt. Aan de hand van de thema's van ons ondernemingsplan leest u meer over onze prestaties in 2016. De infographics geven op een verkorte manier een aantal interessante cijfers weer.
Interesse? Ga dan naar www.hwwonenjaarverslag.nl.