HWwonen

Hulp bij betalingsachterstanden

26 januari 2021

U staat er niet alleen voor.

Samen met de gemeente en andere Hoeksche Waardse organisaties willen wij schulden voorkomen en verminderen. Dit doen wij op vele manieren. Individueel als organisatie, maar ook in samenwerkingsverband in allerlei Hoeksche Waardse initiatieven. Vanaf 1 januari is daar 'hulp bij betalingsachterstanden', een wettelijke verplichting,  aan toegevoegd. Wat dit is en wat dit betekent, leest u hier.

Een wettelijke verplichting

Iedereen die te maken krijgt met een huurachterstand of waarvoor het betalen van de huur een probleem is, raden wij altijd aan direct contact met ons op te nemen. Alle mogelijkheden worden besproken. Een daarvan is vaak het afspreken van een betalingsregeling.

Gebeurt het dat een huurder te maken krijgt met:
1. een huurachterstand van méér dan één maand, én
2. is het ons niet gelukt om met deze persoon in contact te komen voor een afspraak of lukt het niet een betalingsregeling af te spreken?

Dan zijn wij wettelijk verplicht de gemeente over de achterstand in te lichten. Dit is de wettelijke verplichting 'hulp bij betalingsachterstanden'.

Zorg en aandacht

Bij moeilijke, financiële omstandigheden staat niemand er alleen voor. Na onze melding bij de gemeente wordt er met de betreffende persoon, door een medewerker van de gemeente, contact opgenomen. Dat kan telefonisch, schriftelijk of met een huisbezoek. Het doel is om in contact te komen. Om samen het gesprek te voeren over de huidige financiële situatie en de impact hiervan. Naast een luisterend oor ook hulp aan te bieden. En samen te zorgen dat er een oplossing komt voor de huidige schulden én om grotere achterstanden te voorkomen. Het geven van adviezen, wijzen op regelingen en doorwijzen naar instanties en professionals hoort hier tot slot ook bij. De hulp is gratis en vrijblijvend.

Na een melding aan de gemeente stopt het voor ons niet

Ook wij blijven het contact zoeken. Dat doen wij om te voorkomen dat de achterstand mogelijk nog meer oploopt. Maar ook om als het nodig is een regeling af te spreken, adviezen te geven en in het ergste geval om een huisuitzetting te voorkomen.

Vragen?

Over deze regeling of een mogelijke huurachterstand? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar post@hwwonen.nl of te bellen naar (0186) 899 899.

Voor meer informatie vanuit de gemeente kunt u hier klikken.