HWwonen

Visitatie

21 januari 2021

Zo deden wij het de afgelopen vier jaar.

In september vond de vierjaarlijkse onafhankelijke visitatie plaats. Een  opdracht vanuit de Woningwet die dit keer door Cognitum werd uitgevoerd.

De visitatie

Tijdens de visitatie in september is gekeken naar de openheid, de transparantie en de prestaties van onze organisatie over de periode 2016 tot en met 2019. Er werd niet allen gekeken naar onze bedrijfsvoering, maar ook ons werk voor de klant en de samenwerking met onze belanghouders. Met andere woorden : hoe deden wij ons werk om te zorgen voor een fijn (t)huis voor de huidige en toekomstige inwoners van de Hoeksche Waard?

Cijfers en aanbevelingen

Voor de visitatie ging Cognitum met verschillende partijen in gesprek zoals: de gemeente Hoeksche Waard, het Huurdersplatform, zorg- en welzijnspartijen, onze Ondernemingsraad en verschillende medewerkers.
Dit leidde tot het visitatierapport met (mooie) cijfers en aanbevelingen. En hiermee gaan wij natuurlijk aan de slag. Zo focussen wij ons op een dienstverlening en communicatie die nog beter aansluit op de wensen van onze huurders en zetten onze medewerkers zich vanuit een zelfsturende omgeving nog meer in voor de samenwerking met al relevante partijen in de Hoeksche Waard. Zo zorgen wij ook in de toekomst samen voor een fijn (t)huis.

En daarmee gaan wij aan de slag

Benieuwd naar het volledige rapport? Klik dan hier.