HWwonen

Een Welkom Thuis voor Johan Schudde

21 december 2020

Onze Raad van Commissarissen heeft Johan Schudde benoemd als bestuurder. Johan start per 1 februari en vormt dan samen met Dennis Lausberg het bestuur van onze organisatie. Met dit besluit komt het bestuur op volle sterkte. Dat is belangrijk, want wij kennen als dé woningcorporatie in de Hoeksche Waard een ambitieuze volkshuisvestings- en verduurzamingsopgave. Met goede dienstverlening naar de klant, meer investeringen in vastgoed en duurzaamheidsingrepen. Samen met de gemeente Hoeksche Waard, het Huurdersplatform en andere stakeholders werken wij aan een fijn (t)huis in vitale dorpskernen.

Even voorstellen

Bij ons wordt Johan verantwoordelijk voor Financiën, Control en Informatisering. Hij gaat zich onder andere actief bezighouden met de digitale transformatie en bedrijfsvoering

Johan Schudde beschikt over ruime directie- en managementervaring en kent de Hoeksche Waard goed. Hij startte zijn carrière in de corporatiewereld als accountant bij Deloitte, de rechtsvoorgangers van HW Wonen zaten in zijn werkportefeuille. In 2010 heeft hij de overstap gemaakt naar een grote corporatie in Rotterdam. Zijn carrière vervolgde hij daarna bij een grote Haagse corporatie. Met de stap naar HW Wonen keert Johan voor zijn werk terug naar de Hoeksche Waard, wat ook al geruime tijd zijn woonomgeving is.