HWwonen

Wij zoeken een nieuwe bestuurder

17 juli 2020

Een teamspeler die op inspirerende wijze samen met de collega bestuurder en het bestuursteam leiding geeft aan de doorontwikkeling van HW Wonen waarin digitalisering, zelfsturing en resultaatgericht werken centraal staan.

Bestuurder

Mensgerichte financial: strategisch, verbindend en samenwerkingsgericht

Functie

Op strategisch niveau zijn beide bestuurders gezamenlijk verantwoordelijk voor ‘de klant’ en de integrale volkshuisvestelijke opgave. Op strategisch niveau is de nieuw te werven bestuurder primair verantwoordelijk voor financiën en is de zittende bestuurder primair verantwoordelijk voor Vastgoed. Sturing op de doelen in het ondernemingsplan is vanzelfsprekend een gezamenlijke verantwoordelijkheid, evenals het zetten van de stip op de horizon voor de organisatie.

Op de terreinen van de strategische positie, strategische doelen en identiteit wordt geen nader onderscheid in aandachtsgebieden aangebracht. Portefeuillemanagement en strategisch personeelsbeleid zijn gezamenlijke aandachtsgebieden met directe inhoudelijk relaties. De primaire aandachtsgebieden van de nieuwe bestuurder zijn: Financiële strategie, ICT en digitalisering, Control & audit, Inkoop en opdrachtgeverschap, Compliance.

Profiel

Teamspeler die op inspirerende wijze samen met de collega bestuurder (voorzitter RvB) en het bestuursteam leiding geeft aan de doorontwikkeling van HW Wonen waarin digitalisering, zelfsturing en resultaatgericht werken centraal staan.

Kennis en ervaringsgebieden

 1. Affiniteit met de volkshuisvesting en zicht op de issues in de sector;
 2. Kennis en ervaring op academisch werk- en denkniveau, met name op de navolgende terreinen:
 • finance & control, risico- en cashmanagement, (externe) financiering
 • wet- en regelgeving & governance van de sector
 • ICT en digitalisering
 • Klantstrategie en –bedieningsconcepten
 1. Ervaring met strategie ontwikkeling en vertaling naar beleid en implementatie;
 2. Aantoonbaar leiderschap met oog voor toekomstgericht wonen;
 3. Heeft een integrale blik waarvan de financiële continuïteit een belangrijk onderdeel is;
 4. Heeft een visie op digitalisering;
 5. Affiniteit met stakeholder management (lokale politiek, huurders, etc.) en is maatschappelijk betrokken;
 6. Affiniteit met organisatieontwikkeling.

Persoonlijke kenmerken

 1. Geschikt om als bestuurder HW Wonen extern te vertegenwoordigen;
 2. Verbindende persoonlijkheid om intern en extern mensen en werkwijzen op elkaar te laten aansluiten;
 3. Complementair met de zittende bestuurder;
 4. Dienstbaar aan de maatschappelijke opgave;
 5. Integer en empathisch, wekt en geeft vertrouwen;
 6. Doortastend en besluitvaardig, weet mensen mee te krijgen, heeft impact; g. Verbindend communiceren;
 7. Diversiteit qua m/v, achtergrond en ervaring;
 8. Regionale binding is een pré.

Meer informatie

Hebt u interesse of wilt meer informatie? Op Directiewerf.nl leest u meer informatie.