HWwonen

Nieuw bestuur binnenkort aan de slag

16 maart 2020

Samen met Dennis Lausberg gaat Jan Kets onze organisatie versterken. 

Jan Kets wordt tijdelijk onze adviseur van het bestuur. Dit vanwege het vertrek van onze directeur-bestuurder Paul de Bruijn.

Continuïteit van het bestuur staat voorop

Ben Pluimer verlaat de organisatie per 1 mei. Dennnis Lausberg volgt hem op. Jan Kets is onze tijdelijke opvolger voor
Paul de Bruijn die eveneens onze organisatie per 1 mei verlaat. Zowel onze Raad van Commissarissen, als Dennis Lausberg en onze Ondernemingsraad hechten, naast het waarborgen van de continuïteit van het bestuur, waarde aan een tweehoofdig bestuur.  

Een tijdelijke oplossing

Daar kozen wij gezamenlijk voor. Voor ons stond voorop dat de tijdelijke kandidaat moest voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo is kennis van financiën en bedrijfsvoering, naast kennis van de organisatie én de Hoeksche Waard vereist. Jan Kets is voor ons een vertrouwd en bekend persoon. Hij is nu nog lid van onze Raad van Commissarissen.Hierin vervult hij het profiel van Financiën en Control.  Hij gaat onze organisatie per 1 april tijdelijk ondersteunen. Om er voor te zorgen dat Jan Kets onafhankelijk kan functioneren keert hij na de tijdelijke vervulling van de functie niet terug in onze Raad van Commissarissen.

Wij hebben er alle vertrouwen in

Dat door de functie tijdelijk met Jan Kets in te vullen de continuering van het bestuur gewaarborgd is. Ook kan met deze tijdelijke invulling in alle rust en zorgvuldigheid een procedure worden gestart om een definitieve tweede bestuurder te werven.