HWwonen

Een duurzame toekomst maken we samen. Maar het begint bij jezelf!

05 februari 2020

Op de plek waar vroeger verzorgingshuis Immanuël stond, komen 24 sociale huurwoningen. Niet zomaar woningen. Maar gasloos en ‘Nul op de meter’(NOM). Zoals we al onze nieuwe woningenbouwen. In ’s-Gravendeel gaan we zelfs een stapje verder. We kijken hoe we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatveranderingen. Een voorbeeld hiervan is dat we regenwater langzaam afvoeren bij buien. Dit om overstroming te voorkomen. En we vragen onze toekomstige huurders op welke manier zij kunnen en willen bijdragen aan een duurzamere wereld.

Vandaag wordt de eerste paal van de nieuwbouw geslagen. Toekomstig bewoner mevrouw Winkel is erbij en is er trots op dat zij straks de sleutels van een energieneutrale woning in ontvangst neemt. Mevrouw Winkel: ‘Ik vind het heel belangrijk dat we bewuster met het milieu omgaan. De manier waarop je leeft is vaak een gewoonte geworden. Dat wil ik voor mij en mijn kinderen anders. Als je wilt, kun je veel dingen prima anders doen.’

Een duurzame toekomst maken we samen
Als woningcorporatie en gemeente dragen wij bij aan een duurzame samenleving. Zo vinden ook toekomstige generaties een goed thuis in de Hoeksche Waard. Wij werken ‘natuurlijk’ samen aan de toekomst. Ben Pluimer, directeur bestuurder: "Zo letten we er bij de keuze voor de partners in de bouw op dat zij circulair werken en bouwen. Wij kiezen voor gezonde en eerlijke materialen en we voorkomen verspilling van middelen."

Naast onze ambitie voor een energie neutrale Hoeksche Waard moeten we ervoor zorgen dat de juiste woning op de juiste plek staat. Piet van Leenen: “Een vitale en toekomstbestendige Hoeksche Waard bereiken we alleen als we goed kijken op welke plek, welke woning nodig is. Zo zetten we de juiste woning op de juiste plaats.’ De woningen aan de Immanuëlhof leveren hieraan een bijzonder goede bijdrage. In de omgeving was veel behoefte aan nieuwe woningen. Er was met name een vraag naar huurwoningen. En voor een duurzame samenleving zijn de zogeheten NOM-woningen een logische keuze.”