HWwonen

Werkwijze Klachten Advies Commissie vernieuwd

14 januari 2020

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? En komen wij er samen niet uit? Weet dan dat u bij de Klachten Advies Commissie terecht kunt.

Sinds kort heeft de Klachten Advies Commissie haar werkwijze en kaders aangepast naar aanleiding van gewijzigde regelgeving. U leest de nieuwe werkwijze in de nieuwe informatiefolder en het reglement.

Was is er veranderd?
De aanpassingen in het reglement hebben te maken met de duur van de benoemingsperiodes voor commissieleden. Ook is er vanaf nu een uitgebreidere rol weggelegd voor de huurdersorganisatie bij de (her)benoeming van leden en wordt er beter rekening gehouden met de bescherming van persoonsgegevens bij de afhandeling van een klacht.
Voor de leesbaarheid is er gekozen om alle informatie op te splitsen in twee folders; een prettige en duidelijke leesbare informatiefolder en het formele reglement.