HWwonen

Stem op ons idee!

30 augustus 2019

In de Innovatiechallenge leefbare wijken & buurten 2018-2019.

Iedereen verdient een goed thuis

Samen met (sociale) partners werken wij aan leefbare wijken en buurten, waarbij de bewoners centraal staan. Iedereen verdient immers een levenlang fijn wonen. In dit kader doen wij mee aan de Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten 2018-2019 van Aedes. Dit is een nieuwe aanpak waarin corporaties, de wetenschap, het sociaal domein, de markt en inwoners elkaar vinden om tot vernieuwing te komen voor 'leefbare wijken en buurten'.

Onze uitdaging

Hoe verbinden wij samen met onze partners en onze bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen? Hierbij willen we een innovatieve manier vinden om verder te kijken dan onze eigen organisatie en grenzen samen met partners en huurders verleggen. In dit kader hebben er al gesprekken plaatsgevonden met Welzijn Hoeksche Waard, de gemeente en Zorgwaard om de mogelijkheden te onderzoeken voor een experiment voor een wijkaanpak voor langer thuis wonen.

Wij starten een experiment in de wijk Zuidwijk in Oud-Beijerland

Samen met bewoners maken wij een parelketting van de mooie plekken en initiatieven in de wijk. Door deze parels in de wijk zichtbaar te maken en te verbinden ontstaat een mooie maar ook sterke parelketting van mensen, initiatieven, plekken en wensen.

Door het gesprek over de parels, komt het gesprek over wat nodig is om mee te kunnen blijven doen vanzelf. En met die wensen gaan we aan de slag. De parelketting zelf wordt misschien wel een mooie wandeling door de buurt, of een sponsorloop of fietsroute. Bij een eerste wandeling door de wijk zijn al nieuwe parels ontstaan.

Bekijk onze motivatiefilm en stem voor 20 september op onze inzending van de Innovatiechallenge

Klik hier om te stemmen : kies voor Team 3: Nieuwe Coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven.

Alvast hartelijk dank voor uw stem.