HWwonen

Huurbevriezing of huurverlaging?

28 maart 2019

Actie Woonbond. Wat betekent dit voor u?

De Woonbond doet een oproep aan huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur.
Behoort u tot deze doelgroep dan vraagt de Woonbond u om bij ons een huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen.
Dat mag en kan. Wij raden u alleen aan om de brief over uw huurverhoging af te wachten. Deze ontvangt u van ons vóór 1 mei.

Huurbevriezing

Bij huurbevriezing vraagt u ons om de huur niet verder te laten stijgen per 1 juli 2019. Wij raden u aan eerst de brief van de huurverhoging af te wachten. Daarna kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Voor die tijd kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Huurverlaging

Vraagt u huurverlaging aan? Dan vraagt u om een lagere huurprijs. U kunt het hele jaar door een huurverlaging aanvragen.
In een paar situaties passen wij uw huur aan.

Zo regelt u een eventuele huurverlaging

U kunt huurverlaging aanvragen als er in uw persoonlijke situatie sprake is van een inkomensdaling na de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2017 en/of 2018. Dit doet u door een e-mail te sturen met de bijbehorende bijlage(n) naar post@hwwonen.nl.

Stuur met uw aanvraag tot huurverlaging altijd mee:

  1. Een door de inspecteur van de Belastingdienst afgegeven verklaring omtrent het inkomensgegeven (inkomensverklaring, voorheen IB60-formulier) van alle bewoners van de woning over het jaar of jaren waarover u de verlaging aanvraagt, en
  2. een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit blijkt welke personen staan ingeschreven op het adres van de woning op het moment dat de huurverlaging wordt aangevraagd.

Dit percentage huurverlaging is mogelijk

U kunt ons vragen om een verlaging over  de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2017 en/of 2018. Hierbij geldt de nieuwe inkomensgroep als ondergrens. Als het huishoudinkomen is gezakt tot onder de huurtoeslaginkomensgrens dan kan gevraagd worden om huurverlaging tot aan de huurliberalisatiegrens (€ 720,42).

Hebt u vragen?

Neem dan gerust contact op. Dat kan door te bellen naar 0186-899 899 of een e-mail te sturen naar post@hwwonen.nl