HWwonen

Inloopavond bestemmingsplanwijziging Open Waard, woongebouw (blok B)

22 november 2018

 

Op donderdagavond 29 november a.s. organiseert gemeente Oud-Beijerland in het gemeentehuis (W. van Vlietstraat 6) van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond over de bestemmingsplanwijziging Open Waard. De wijziging heeft betrekking op het huidige bestemmingsplan voor het nieuw te bouwen woongebouw (blok B). Het gaat om wijzigingen aan de binnenzijde van het gebouw. De buitenzijde wijzigt niet. Tijdens de inloopavond kunt u de wijzigingen in het bestemmingsplan inzien. Daarnaast kunt u vragen stellen over het plan aan één van onze medewerkers, medewerkers van de gemeente en het architectenbureau Roeleveld Sikkes. Tijdens de inloopavond is het niet mogelijk in te schrijven voor een woning. De woningen worden te zijner tijd aangeboden via onze website.

Reageren
Het gewijzigde bestemmingsplan ligt met ingang van 24 november 2018 gedurende zes weken op grond van artikel 12a van de Woningwet en de Inspraakverordening ter inzage in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6. Ook kunt u het plan inzien op www.oud-beijerland.nl (onder Actueel → Bekendmakingen). Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, een zienswijze naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Oud-Beijerland onder vermelding van ‘zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Actualisatie De Open Waard’. Schriftelijke zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Vragen?
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken om te reageren? Neem dan contact op met Marc Dorrepaal van de afdeling Ontwikkeling,  telefoonnummer 088-6471528 (ma, wo) of Marjolein Luyten van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 088 – 647 15. U kunt ook mailen naar info@oud-beijerland.nl.