HWwonen

In kaart brengen plattegronden en energielabels leidt tot weerstand

21 augustus 2018

In dit artikel leest u meer waarom wij deze inspecties laten uitvoeren en wat dit voor u als huurder betekent.

Onze partner INNAX heeft opdracht gekregen om de plattegronden van onze woningen in kaart te brengen. Hierover zijn onze huurders destijds per brief geïnformeerd. Helaas hebben wij gemerkt dat niet iedereen bereid is om mee te werken aan de inspecties. Het is spijtig om te vernemen dat huurders zich in hun privacy voelen aangetast. Toch hopen wij op uw medewerking. Graag leggen wij uit waarom.

Nieuwe regels & wetten  
De overheid heeft besloten dat in 2019 elke woning moet beschikken over een gebruiksoppervlakte, vastgesteld volgens een nieuwe, wettelijke rekenmethodiek (NEN 2580). Dit betekent dat al bestaande plattegronden veelal niet meer volstaan en wij verplicht zijn tot het uitvoeren van nieuwe registraties.
Om de overlast voor onze huurders zoveel mogelijk te beperken, combineren wij dit traject met het inventariseren van de energielabels van onze woningen. Ook dit is wettelijk verplicht. In het Energieakkoord is vastgesteld dat woningcorporaties in 2050 energieneutraal moeten zijn. Voor de korte termijn betekent dit dat onze woningvoorraad in 2021 gemiddeld energielabel B moet hebben.   

INNAX: vertrouwde samenwerkingspartner
Gezien het korte tijdsbestek waarin bovenstaande gereed moet zijn, hebben wij niet de mankracht om zelf deze inspecties uit te voeren bij al onze 10.000 woningen. Daarnaast ontbreekt het ons aan specialistische kennis op dit gebied. Daarom hebben wij besloten om het inspectietraject uit te besteden aan onze vertrouwde partner INNAX. Wij werken al jaren samen naar tevredenheid samen met deze partij. U kunt ervan op aan dat wij niet zomaar met iemand in zee gaan. U laat niet zomaar iemand binnen en dat geldt ook voor ons. Onze samenwerkingspartners worden daarom vooraf uitvoerig gescreend.

Organisatie
De organisatie van een project van deze omvang is complex. Het is bijvoorbeeld organisatorisch niet mogelijk om voor alle 10.000 woningen vooraf een afspraak in te plannen. Daarom komen de medewerkers van INNAX onaangekondigd langs. Wij begrijpen dat dit soms lastig is. Bent u niet thuis dan ontvangt u van hen een kaartje in de bus met daarop de contactgegevens, zodat u zelf een nieuwe afspraak kunt maken.

Inspectie
De inspectie houdt in dat een aantal belangrijke zaken van uw woning in kaart worden gebracht. Zo is het aantal vierkante meters per ruimte van belang, de locatie van de badkamer, toilet en eventueel aangebrachte voorzieningen. Daarnaast wordt de energiehuishouding in kaart gebracht, gelet op type beglazing, kozijnen, isolatie en verwarming. Al deze onderdelen worden door de inspecteur op de foto gezet. Foto’s van privé eigendommen worden door de inspecteur niet gemaakt. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto’s gemaakt, dan kunt u dit uiteraard bij de betreffende inspecteur aangeven.
Soms volstaat het dat er alleen foto’s van de buitenzijde van de woning worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat de woning van de buren nagenoeg hetzelfde is en wij eventuele gegevens van eerdere wijzigingen (denk aan een Zelf Aangebrachte voorziening van u als huurder) in kaart hebben. Met alle gegevens wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan, conform de regels van de privacywet.  

Kortom, uw medewerking is belangrijk voor ons, zodat wij aan de regels en wetten kunnen (blijven) voldoen, zoals opgelegd door de overheid.

Vragen?
Hebt u na het lezen van dit bericht vragen? Wij helpen u dan graag. Telefonisch zijn wij bereikbaar via (0186) 899 899 en een e-mail kunt u sturen naar post@hwwonen.nl