HWwonen

Klachten Advies Commissie

De Regionale Klachten Advies Commissie Hoeksche Waard is er om met een geschilsituatie tussen u en ons te helpen. Een klachten- of geschillencommissie is een officieel, onafhankelijk orgaan dat geschilsituaties beoordeelt en onpartijdige uitspraken doet.

De Klachten Advies Commissie is er voor al onze huurders die bij ons de klachtenprocedure al hebben doorlopen. Voelt u zich als huurder of ex-huurder door ons benadeeld en komt u er met ons niet meer uit? Dan kunt u de Klachten Advies Commissie om een onpartijdig oordeel vragen.

Onafhankelijk

Vier onafhankelijke leden vormen gezamenlijk de Klachten Advies Commissie. Geen van de leden heeft een relatie met ons als bestuurder, werknemer, toezichthouder en/of huurder.

Meer informatie?

In de brochure kunt u lezen hoe de Klachten Advies Commissie werkt, hoe u een klacht kunt indienen en hoe de behandeling duurt. In de brochure is ook een klachtenformulier opgenomen. Het reglement leest u hier. Wanneer u een klacht wilt indienen, dan kunt u dat doen door het invullen en opsturen van het klachtenformulier. Uw klacht kunt u sturen naar postbus 1484, 3260 AL in Oud-Beijerland.

Huurcommissie

De onafhankelijke Huurcommissie kunt u inschakelen als u een geschil hebt over uw huurprijs, servicekosten of de woon- en bouwtechnische kwaliteit van uw woning. U start de procedure met het indienen van een verzoekschrift. De kosten die u betaalt voor de procedure zijn € 25,--. Afhankelijk van de uitspraak krijgt u deze kosten wel of niet terug. Het is voor ons mogelijk om tegen deze uitspraak in verweer te komen.

Uw verzoekschrift (brief met klacht) stuurt u naar Huurcommissie, postbus 16495, 2500 BL in Den Haag.

Geschillencommissie Woonruimteverdeling Hoeksche Waard

Hebt u een klacht over de manier waarop huurwoningen worden toegewezen? Neemt u dan contact op met de onafhankelijke Geschillencommissie Woonruimteverdeling Hoeksche Waard.  Zij beoordeelt de klachten over de uitvoering van de verdeling van (sociale)huurwoningen in de Hoeksche Waard. Wij zijn verplicht de uitspraak van de geschillencommissie op te volgen.

Uw klacht stuurt u naar Geschillencommissie Woonruimteverdeling Hoeksche Waard, postbus 1484, 3260 AL in Oud-Beijerland.

De Klachten Advies Commissie: vlnr: Annieta Alblas (voorzitter), Arie Clements Sparreboom, Arjon Verzijl en Henk Korpershoek.