HWwonen

Jaarverslag

Met het jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoording af over onze uitgevoerde activiteiten, de bestede middelen en de behaalde prestaties.

Uw thuis is ons werk
Is de titel voor jaarverslag 2017. Een goed thuis voor iedereen, daar gaan en staan wij voor.
Ook in 2017 werkten wij eraan om onze huurder nóg beter van dienst te zijn.

Feiten en cijfers in beeld
Naast ons uitgebreide jaarverslag, brachten wij een aantal belangrijke feiten en cijfers in beeld. In één opslag ziet u waaraan wij ons geld uitgaven, de aantallen van ons woningbezit, maar ook een aantal interessante wetenswaardigheden over onze organisatie.

 

Online jaarverslag