HWwonen

Jaarverslag

Wij zetten ons in om van een huis een thuis te maken en wij helpen inwoners van de Hoeksche Waard bij het vinden van hun ‘thuis’. Wij maken ons sterk voor comfortabele en gezonde woningen in een prettige woonomgeving, met een huurprijs die past bij de portemonnee van onze huurders. Wij zijn er voor mensen met een wat lager inkomen of een (zorg)behoefte die bijzondere eisen stelt aan een ‘thuis’. Wij sluiten onze dienstverlening aan op de wensen en behoeften van onze huurders. Dat doen wij vaak samen met de gemeente Hoeksche Waard en onze partners op het gebied van zorg en welzijn.

Jouw thuis, is ons werk
In ons Volkshuisvestelijk jaarverslag 2020 lichten wij de volkshuisvestelijke activiteiten over 2020 uit voor ons Huurdersplatform en stakeholders. Ook in 2019 werkten wij eraan om onze huurder nóg beter van dienst te zijn.

In ons Bestuurlijke jaarverslag van 2020 leggen wij onze complete jaarlijkse verantwoording af als organisatie over onze uitgevoerde activiteiten, de bestede middelen en de behaalde prestaties.

Feiten en cijfers in beeld
Naast ons jaarverslag, brachten wij een aantal belangrijke feiten en cijfers in beeld. In één opslag ziet u waaraan wij ons geld uitgaven, de aantallen van ons woningbezit, maar ook een aantal interessante wetenswaardigheden over onze organisatie in 2020.

Meer informatie
U vindt hieronder ook de jaarverslagen van afgelopen jaren.

Online verhalenbundel

Gedurende het hele jaar laten wij zien hoe wij handen en voeten geven aan onze ambities. Wij doen dat door verhalen uit de praktijk te delen op onze online verhalenbundel waarin wij vertellen over ons werk voor onze huurders aangevuld met feiten en cijfers uit 2019.

hwwonen.nl/welkomthuis