HWwonen

Huurverlaging

De huur is in een huishouden maandelijks vaak een grote kostenpost. Voor een aantal huurders is het hele jaar door mogelijk om huurverlaging aan te vragen. Het gaat dan om:

 • 1. huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur; en
 • 2. huurders waarvan het inkomen in een andere inkomensgroep valt na een extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

Hieronder leest u de voorwaarden en hoe u huurverlaging aanvraagt.
 

Als eerste is het belangrijk om te weten wat wij bedoelen met rekenhuur
De rekenhuur is de kale huur plus maximaal € 48,- aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten;
 • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten.

U komt in aanmerking voor huurverlaging

 1. Als u een sociale huurwoning huurt met een rekenhuur boven de € 737,14 én een laag inkomen heeft.
  Met laag inkomen wordt bedoeld een bruto jaarinkomen:

  -
  lager dan € 15.000 als u alleen woont;
  - lager dan € 26.500 als u met 2 personen woont;
  - lager dan € 33.500 als u met 3 of meer personen woont.

  of
   
 2. Als uw inkomen in een andere inkomensgroep valt na een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. U kunt ons vragen om een verlaging over de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2019 en/of 2020. Hierbij geldt de nieuwe inkomensgroep als ondergrens. Let op! De huurverlaging geldt alleen over het inkomensafhankelijke gedeelte van de huurverhoging.

Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd en zo regelt u het
U stuurt een e-mail naar post@hwwonen.nl. Daarin geeft u aan dat u huurverlaging aanvraagt. Bij deze aanvraag stuurt u documenten meer waaruit blijkt:

 • wie er op het adres zijn ingeschreven.
  Hiervoor stuurt een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) mee. Dit uittreksel kunt u digitaal aanvragen bij de gemeente Hoeksche Waard. Hieraan zijn kosten verbonden.
   
 • wat het inkomen is van alle volwassenen die op het adres zijn ingeschreven.
  Hiervoor stuurt u kopieën mee van de definitieve inkomensverklaringen van de Belastingdienst van alle bewoners.

U ontvangt van ons schriftelijk bericht
Waarin u leest of in aanmerking komt voor huurverlaging. Is dit het geval dan staat vermeld welk verlaagde huurbedrag u per wanneer betaalt. De ingangsdatum van het verlaagde huurbedrag gaat uiterlijk twee maanden na uw ingediende voorstel tot huurverlaging in.