HWwonen

Huurverhoging 2018

Hier vindt u alle informatie over de jaarlijkse huurverhoging.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De huurverhoging is ook in 2018 gericht op het inkomen, ook wel inkomensafhankelijke huurverhoging genoemd. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil de overheid doorstroming bevorderen.

Huurverhogingspercentages 

De huurverhoging is ook dit jaar gericht op het inkomen, ook wel inkomensafhankelijke huurverhoging genoemd. De basis voor de huurverhoging is de inflatie van het voorgaande jaar. Voor 2017 was dat 1,4%. Voor de huurders met inkomen boven de € 41.056,-- komt hier een percentage bij dat inkomensafhankelijk is..

U had in 2016 een inkomen tot en met  € 41.056,--
Voor u geldt dat uw huur per 1 juli 2018 verhoogd wordt met enkel het inflatiepercentage van 1,4%.

Uw inkomen in 2016 was boven € 41.056,--
Voor u geldt dat u naast de inflatie van 1,4% een extra huurverhoging van 4,0 % krijgt. Uw totale huurverhoging bedraagt 5,4%.

Uitzonderingsgroepen
Een van de leden van het huishouden heeft op 1 januari 2018 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of het huishouden bestaat uit vier personen of meer. Ongeacht het inkomen behoren deze uitzonderingsgroepen tot de inkomensgroep tot € 40.349,-- . Het huurverhogingspercentage is dan 1,4%.

Ons beleid

Dit jaar maken wij ook een uitzondering voor huurders met een inkomen tussen de € 41.056,-- en € 45.000,--. Kunt u via onze bezwaarprocedure aantonen dat uw inkomen in 2017/2018 niet meer dan € 45.000,-- was? Ook u ontvangt dan een huurverhoging van 1,4% in plaats van 5,4%.


 

 

 

Bezwaar maken

Bezwaar maken
Lees meer

Andere regels vrije sector

Andere regels vrije sector
Lees meer

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
Lees meer