HWwonen

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de sturing op de doelen uit ons ondernemingsplan en het zetten van de stip op de horizon voor onze organisatie. De bestuursleden zijn onderdeel van een Bestuursteam. Dit is een overlegorgaan dat de strategie formuleert de kaders aangeeft voor de organisatie en besluitvorming door het bestuur voorbereidt. Denk bijvoorbeeld aan het ondernemingsplan, de begroting, de jaarplannen, budget- en voortgangsbewaking et cetera. Ons Bestuursteam geeft zodoende richting en bewaakt de continuïteit van de organisatie.

Onze organisatie werkt nadrukkelijk met een tweehoofdig bestuur. Dat bestaat uit:

  • De heer D.J.F. (Dennis) Lausberg (directeur-bestuurder): klant & markt (vastgoed)
  • De heer J. (Jan) Kets (adviseur a.i.): klant & financiën

Vacature nieuwe bestuurder

Wij zoeken een nieuwe bestuurder. Een teamspeler die op inspirerende wijze samen met de collega bestuurder en het bestuursteam leiding geeft aan de doorontwikkeling van HW Wonen waarin digitalisering, zelfsturing en resultaatgericht werken centraal staan. Op Directiewerf.nl leest u meer informatie over de vacature.