HWwonen

Spelregels

In onze spelregels vindt u alle informatie over welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Het is belangrijk om de spelregels te lezen.

Passend toewijzen

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht gegaan. Een van de zaken die in deze wet geregeld is, is dat wij onze huurwoningen vanaf 1 januari 2016 passend moeten aanbieden. Maar wat is passend aanbieden en wat betekent dit nu eigenlijk voor u als huurder of woningzoekende?

Aan mensen die recht hebben op huurtoeslag zijn wij  verplicht de best betaalbare huurwoningen toe te wijzen. Dit moet de trend doorbreken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen.

Wat betekent dit voor u?

Voor het toewijzen van een huurwoning zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Uw leeftijd
  Wilt u in aanmerking komen voor een huurwoning dan moet u minimaal 18 jaar zijn. Er zijn huurwoningen die voor iedereen beschikbaar zijn en er zijn senioren huurwoningen waar u alleen vanaf een bepaalde leeftijd voor in aanmerking komt. De minimum leeftijd wordt dan bij de betreffende woning vermeld.
 • Uw verzamelinkomen
  Dit is het totaal van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit geldt voor u en uw eventuele partner.
  De inkomensgrenzen zijn afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Er zijn 3 groepen (1 persoons huishouden, 2 persoons huishouden en 3 persoons huishouden of meer).
 • De maximale huurprijs van de woning
  Of u in aanmerking komt voor een huurwoning met een bepaalde huurprijs, hangt af van uw inkomen.

Voor welke huurwoning komt u in aanmerking

Wilt u weten voor welke huurwoning u in aanmerking komt? U vindt dit heel eenvoudig terug in de tabel 'Op welke huurwoning kan ik reageren?'.

Voor senioren (55+) met een inkomen boven de € 36.798, maken wij een uitzondering op de Europese regelgeving. Zij mogen ook reageren op seniorenwoningen met een netto huurprijs vanaf € 597,30. Deze uitzondering vindt u terug in de tabel 'Op welke seniorenwoning kan ik reageren?'.

Huurtoeslag

Voor alle huurprijzen in de tabellen geldt dat deze bedragen exclusief de servicekosten zijn waarop huurtoeslag van toepassing is. Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Zorg dat uw inkomensgegevens beschikbaar zijn

Krijgt u een woning van ons aangeboden dan is de controle van uw inkomensgegevens van groot belang. U moet altijd de volgende gegevens aan ons overleggen:

 1. Van alle leden van uw huishouden een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs). Ook van kinderen onder de 18 jaar.
 2. Van u en uw eventuele partner (ouder dan 18 jaar) een inkomensverklaring*. Dit formulier kunt u downloaden via Mijn Belastingdienst of telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst. Of een van de onderstaande stukken:
  • een voorlopige- of definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2016 of 2017.
  • de definitieve toekenning huurtoeslag 2016 of 2017.
 3. Van u en uw eventuele partner (ouder dan 18 jaar) de 3 meest recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties van het lopende jaar.

Bij ondernemers kan ook gebruik worden gemaakt van de opgestelde W&V rekening zoals deze is ingediend bij de Belastingdienst. Als prognose voor het lopende jaar mag ook de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2017 worden gebruikt.

* Dit geldt ook als er over dat jaar geen inkomsten waren.

Spelregels

Alle voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor een huurwoning in de Hoeksche Waard vindt u ook terug in de onderstaande spelregels 2018.