HWwonen

Buurtbemiddeling Hoeksche Waard

Sinds 1 juli 2016 is buurtbemiddeling in de hele Hoeksche Waard gerealiseerd. In 2014 is de gemeente Oud-Beijerland hiermee al van start gegaan en gaat het huidige team van buurtbemiddelaars ook in de andere gemeenten aan de slag.

Wat is Buurtbemiddeling?

Hoe los je problemen of ruzies met je buren op? Snel de huisbaas bellen is vaak niet de juiste weg. Zelf het gesprek aangaan helpt meestal wel. Maar als dat niet lukt, kan Buurtbemiddeling Hoeksche Waard uitkomst bieden. Daar werken vrijwilligers die speciaal zijn getraind om bij conflicten en ruzies te bemiddelen. Zowel in overlastsituaties tussen volwassenen als tussen jongeren en ouderen.
Buurtbemiddeling is er voor bewoners, die problemen of ruzie hebben met hun buren. Of het nu gaat om lawaai, overlast door kinderen of huisdieren, rommel, pesterijen, een gespannen situatie, problemen in het portiek of irritatie over heggen, bomen of schuttingen, Buurtbemiddeling Hoeksche Waard kan ingeschakeld worden als buren er zelf niet uit komen.

Hoe werkt het?

Buurtbemiddeling Hoeksche Waard leidt vrijwilligers op tot bemiddelaar. De bemiddelaars helpen buren met onderlinge problemen er samen uit te komen. Hoe? Door met de buren erover te praten en hen te helpen naar elkaar te luisteren en een eigen oplossing te vinden. De bemiddeling is dus geen kwestie van wie er wint of het meest zijn recht haalt. Een bemiddeling is succesvol als de
betrokken bewoners naar huis gaan met een oplossing of afspraken waarover ze beiden tevreden zijn.

Bemiddelaars gezocht

Voor het team Buurtbemiddeling Hoeksche Waard zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Woont u in de Hoeksche Waard? Voelt u zich betrokken bij uw buurt en uw gemeente? Kunt u goed luisteren en staat u open voor andere mensen? Bent u bereid om een gratis training Buurtbemiddeling te volgen? En bent u voor enkele dagdelen per maand beschikbaar? Neemt dan contact op met ons via 06-18628841 of per e-mail via info@buurtbemiddelinghoekschewaard.nl.

Tijdens een vrijblijvend gesprek bespreken wij graag met u of Buurtbemiddeling iets voor u is. Ook jongeren (vanaf 16 jaar) kunnen zich aanmelden. Zij krijgen dan de functie 'Jongerenbuurtbemiddelaar'.

Website

Kijk voor meer informatie op www.buurtbemiddelinghoekschewaard.nl.