HWwonen

Algemene voorwaarden

Als organisatie werken wij samen met verschillende leveranciers. Om er voor te zorgen dat voor beide partijen duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, hebben wij Algemene Voorwaarden opgesteld. Wilt u hierover meer weten bekijkt u dan de brochure Algemene Voorwaarden.